วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

พิธีมอบอาคารละหมาดให้แก่โรงเรียนตาดีกา

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2552 เทศบาลตำบลยะหา โดยการบริหารงานของนายกฯ สามารถ สาและ และทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยะหา ได้ร่วมกันทำพิธีมอบอาคารละหมาดให้แก่โรงเรียนตาดีกายะหา พร้อมกันนี้ทางผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาทให้แก่โรงเรียนตาดีกา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประตูโรงเรียน หลังจากเสร็จพิธี ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้มาร่วมงานและเด็กนักเรียนตาดีกาทุกคน

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552

งานวันเด็กปี2552

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2552 เทศบาลยะหา โดยนายกฯ สามารถ สาและ ได้ร่วมกับทางหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาเทศบาล และประธานชุมชนในเขตเทศบาล จัดงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2552 ขึ้น ณ ลาน หน้าเทศบาลตำบลยะหา โดยในงานมีการแสดงของเด็ก การชกมวยตับจาก การเล่นเกมส์ตอบปัญหา และการแข่งขันประกวดวาดภาพ และการแสดงของพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในงานนี้มีลูกหลานในเขตเทศบาลและที่อยู่นอกเขตเทศบาลได้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

เทศบาลตำบลยะหาสนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เทศบาลตำบลยะหาได้สนับสนุนชมรมพุทธศาสนาจัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป
ในงานนี้ ชมรมพุทธศาสนาอำเภอยะหา โดยการนำของท่านประธานชมรม อาจารย์สมนึก เรณูมาศ( ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี) และรองนายกเทศมนตรี นายณรงค์ จุลานุพันธ์ ร่วมงานพร้อมชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลยะหาโดยพร้อมเพรียงกัน

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

นายกเทศมนตรีมอบบ้านยะลาสันติสุข(ท้องถิ่นรวมใจ1)

เมื่อวันที่่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 นายกเทศมนตรียะหา นาย สามารถ สาและ ได้ร่วมกับอำเภอยะหาทำพิธีมอบบ้านยะลาสันติสุข(ท้องถิ่นรวมใจ1) ให้แก่นางแมะสนิ นิยมเจริญ โดยเทศบาลตำบลยะหาได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 180,000 บาท ทั้งนี้ในวันดังกล่าวทางเทศบาลตำบลยะหาได้เชิญฝ่ายปกครอง,ทหาร,ตำรวจ รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาร่วมเป็นเกียรติในวันดังกล่าวด้วย

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เทศบาลตำบลยะหาแชมป์ไทคัพจังหวัดยะลา


เทศบาลตำบลยะหา โดยการนำของนายกฯ สามารถ สาและ สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่เข้าแข่งขัน " ไทคัพมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อหาทีมชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าไปแข่งขันระดับเขตภาคใต้ตอนล่างต่อไป โดยทีมนักกีฬาเทศบาลยะหาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป ทำให้ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนจังหวัดยะลา ไปแข่งขันระดับเขตภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดตรัง หลังจากได้แชมป์ นายก ฯ สามารถ ได้นำทีมนักกีฬาและผู้จัดการ ตลอดจนทีมงานเข้าพบท่านนายอำเภอยะหา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เพื่อให้โอวาทแก่นักกีฬา และยังได้มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้วย

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551

ตลาดสดเทศบาลยะหาผ่านเกณฑ์ตลาดดีมีมาตรฐาน ปี2551

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยะหา นายณรงค์ จุลานุพันธ์ รับมอบรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายธีระ มินทราศักดิ์ โดยเทศบาลยะหา ได้รับรางวัลประเภท
ตลาดสดเทศบาลตำบลยะหา ได้รับรางวัลที่1 ในประเภทตลาดขนาดกลาง

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551

มหกรรมยะหาเบิกฟ้า ลานคนเดิน กระตุ้นเศรษฐกิจ ปี51

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2551 - 31 ส.ค.2551 เทศบาลตำบลยะหา ได้จัดงาน " มหกรรมยะหาเบิกฟ้า ลานคนเดิน กระตุ้นเศรษฐกิจ ปี51 "

ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ เช่น การประกวดร้านค้าของชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลยะหา ,การแสดงสินค้าโอทอป ,การแสดงอันนาเซดจากนักศึกษาโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลา,การประกวดแกงขี้เหล็ก ,นิทรรศการโลกมุสลิม,การจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ราคาถูกและอื่นๆ อีกมากมาย
นายสามารถ สาและ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยะหา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า " เนื่องจากเทศบาลต้องการกระตุ้นให้เศรษฐกิจในเขตเทศบาลให้คึกคัก และต้องการแสดงให้คนภายนอกได้รับรู้ว่ายะหายังมีสิ่งดีๆ อีกมากมาย จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น" และผมต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอยะหา,ท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรยะหา,หน่วยทหาร ร.1544 ,หน่วยทหาร ฉก.14 และหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ ทำให้การจัดงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี.