วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

เทศบาลตำบลยะหาสนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เทศบาลตำบลยะหาได้สนับสนุนชมรมพุทธศาสนาจัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป
ในงานนี้ ชมรมพุทธศาสนาอำเภอยะหา โดยการนำของท่านประธานชมรม อาจารย์สมนึก เรณูมาศ( ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี) และรองนายกเทศมนตรี นายณรงค์ จุลานุพันธ์ ร่วมงานพร้อมชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลยะหาโดยพร้อมเพรียงกัน

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

นายกเทศมนตรีมอบบ้านยะลาสันติสุข(ท้องถิ่นรวมใจ1)

เมื่อวันที่่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 นายกเทศมนตรียะหา นาย สามารถ สาและ ได้ร่วมกับอำเภอยะหาทำพิธีมอบบ้านยะลาสันติสุข(ท้องถิ่นรวมใจ1) ให้แก่นางแมะสนิ นิยมเจริญ โดยเทศบาลตำบลยะหาได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 180,000 บาท ทั้งนี้ในวันดังกล่าวทางเทศบาลตำบลยะหาได้เชิญฝ่ายปกครอง,ทหาร,ตำรวจ รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาร่วมเป็นเกียรติในวันดังกล่าวด้วย

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เทศบาลตำบลยะหาแชมป์ไทคัพจังหวัดยะลา


เทศบาลตำบลยะหา โดยการนำของนายกฯ สามารถ สาและ สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่เข้าแข่งขัน " ไทคัพมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อหาทีมชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าไปแข่งขันระดับเขตภาคใต้ตอนล่างต่อไป โดยทีมนักกีฬาเทศบาลยะหาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป ทำให้ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนจังหวัดยะลา ไปแข่งขันระดับเขตภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดตรัง หลังจากได้แชมป์ นายก ฯ สามารถ ได้นำทีมนักกีฬาและผู้จัดการ ตลอดจนทีมงานเข้าพบท่านนายอำเภอยะหา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เพื่อให้โอวาทแก่นักกีฬา และยังได้มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้วย

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551

ตลาดสดเทศบาลยะหาผ่านเกณฑ์ตลาดดีมีมาตรฐาน ปี2551

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยะหา นายณรงค์ จุลานุพันธ์ รับมอบรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายธีระ มินทราศักดิ์ โดยเทศบาลยะหา ได้รับรางวัลประเภท
ตลาดสดเทศบาลตำบลยะหา ได้รับรางวัลที่1 ในประเภทตลาดขนาดกลาง

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551

มหกรรมยะหาเบิกฟ้า ลานคนเดิน กระตุ้นเศรษฐกิจ ปี51

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2551 - 31 ส.ค.2551 เทศบาลตำบลยะหา ได้จัดงาน " มหกรรมยะหาเบิกฟ้า ลานคนเดิน กระตุ้นเศรษฐกิจ ปี51 "

ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ เช่น การประกวดร้านค้าของชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลยะหา ,การแสดงสินค้าโอทอป ,การแสดงอันนาเซดจากนักศึกษาโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลา,การประกวดแกงขี้เหล็ก ,นิทรรศการโลกมุสลิม,การจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ราคาถูกและอื่นๆ อีกมากมาย
นายสามารถ สาและ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยะหา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า " เนื่องจากเทศบาลต้องการกระตุ้นให้เศรษฐกิจในเขตเทศบาลให้คึกคัก และต้องการแสดงให้คนภายนอกได้รับรู้ว่ายะหายังมีสิ่งดีๆ อีกมากมาย จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น" และผมต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอยะหา,ท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรยะหา,หน่วยทหาร ร.1544 ,หน่วยทหาร ฉก.14 และหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ ทำให้การจัดงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี.วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551

กีฬาชุมชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ปี2551

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2551 เทศบาลตำบลยะหา โดยการนำของท่าน นายก ฯ สามารถ สาและและฝ่ายบริหารของเทศบาล ได้จัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2551 ขึ้น ณ. ลานกีฬา หน้าเทศบาลตำบลยะหา โดยมีชุมชนในเขตเทศบาลทั้งหมด 5 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมกันนี้ ได้เชิญท่านผู้กำกับสถานีตำรวจยะหา พ.ต.อ.สวัสดิ์ เตียวิรัตน์ และท่านประธานสภาเทศบาล ,รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ฯ หลังจบการแข่งขันมีการมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมชุมชนที่ชนะเลิศในประเภทกีฬาต่าง ๆ และเลี้ยงอาหารเย็นให้แก่ชุมชน
วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551

อบรมจริยธรรมเยาวชน


โครงการอบรมจริยธรรมแก่เยาชนในเขตเทศบาลตำบลยะหา
เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2551 - 3 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เทศบาลตำบลยะหา โดยการนำของนายก ฯ สามารถ สาและ ได้จัดทำโครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนแก่เยาวชนในเขตเทศบาล โดยเรียนเชิญท่านนายอำเภอยะหา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ มาเป็นประธานเปิดงาน ฯ โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีลูก ๆ หลาน ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลยะหา มาร่วมงานอย่างล้นหลาม เนื่องจากก่อนจัดงาน ท่านนายก ฯ และทีมผู้บริหารได้ตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมจริยธรรมเพียงแค่ 100 คน แต่เมื่อถึงวันงานจริง มีลูก ๆ หลาน ๆ มาร่วมกิจกรรมทั้งหมด 135 คน ซึ่งเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551

วันแม่ 12 สิงหาคม 2551เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2551 ท่านนายกฯ สามารถ ได้ไปร่วมพิธีขอดุอาให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีท่านโต๊ะอีหม่ามมัสยิดกลางตลาดยะหา และผ.อ.โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของเทศบาลเข้าร่วมพิธีขอดุอาโดยพร้อมเพรียงกัน

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2551

นายกเทศมนตรีตำบลยะหา สนับสนุนทุกศาสนาในพื้นที่
นายสามารถ สาและ หรือ คนในเขตเทศบาลตำบลยะหา มักคุ้นเคยกันในชื่อ แบมะ ยีเซ็ง เป็นลูกหลานชาวยะหา โดยแท้ผ่านงานด้านการเมืองท้องถิ่นมากว่า 20 ปี วันนี้ก้าวมาเป็นคนเบื้องหน้าอย่างเต็มตัว หลังจากการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยะหา ที่ผ่านมา ชาวเทศบาลตำบลยะหาได้มอบความไว้วางใจ ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลยะหาพร้อมทีมงาน
สิ่งแรกที่ผมอยากจะเห็นเมื่อมารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลยะหา คือการได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันทำงานของคนในชุมชนต่างๆ ผมเชิญคณะกรรมการชุมชนเข้ามาประชุมพูดคุย ปรึกษาหารือรับฟังปัญหาความต้องการต่างๆ สิ่งที่ชาวเทศบาลตำบลยะหาควรจะได้รับ ผมจะรีบดำเนินการโดยทันที
ตั้งชมรมพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเรื่องเหนือความคาดคิดของใครหลายๆ คนในฐานะที่ผมเป็นมุสลิม กิจกรรมต่างๆ ของศาสนาอิสลามผมต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนอยู่แล้ว แต่ศาสนาพุทธเรายังไม่มีคนที่รับผิดชอบโดยตรง ผมเลยมีความคิดที่จะตั้งชมรมพุทธศาสนาขึ้นมา เชิญพี่น้องชาวพุทธมาร่วมประชุมให้เขาได้จัดตั้งชมรมนี้ขึ้น มีการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการ ที่จะคอยดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อให้พี่น้องชาวพุทธในเขตเทศบาลฯ มีการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ที่เริ่มจางหายไปให้กลับมาอีกครั้ง ทางเทศบาล จะเป็นผู้ให้การสนับสนุน
พร้อมกันนี้นำโครงการระบบ WIFI ในเขตเทศบาล ให้ผู้ที่มี โน๏ฟฝตบุ๏ฟฝกสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลยะหาหรือโครงการส่งเสริมให้ชาวพุทธได้ไปแสวงบุญ ตามรอยพระบาทพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดีย และสนับสนุนชาวมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ๏ฟฝ ที่ประเทศซาอุดีอาระ เบีย โครงการอบรมจริยธรรมของเยาวชน และโครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ อีกมาก มาย ที่จะเกิดขึ้นภายใต้การทำงานของนายกฯ และคณะบริหารชุดนี้

โดย หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 30
วัน พฤหัสบดี ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 00:05 น.
คอลัมภ์ท้องถิ่นพูด
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน

จุดตรวจ จุดสกัดในเส้นทางเข้า-ออกเทศบาลตำบลยะหา

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2551 เทศบาลตำบลยะหาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรยะหา จัดทำโครงการก่อสร้าง จุดตรวจ จุดสกัดในเส้นทาง-ออกเทศบาลตำบลยะหา เพื่อสกัดกั้นและปิดเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายที่จะเข้ามาก่อเหตุร้ายในเขตเทศบาล และเป็นการเสริมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผู้นำท้องถิ่น , ผู้นำศาสนาและประชาชน ในพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ร่วมละหมาดฮายัต หลังเจ้าหน้าที่เปิดจุดตรวจ จุดสกัด เส้นทางเข้าออก เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายในพื้นที่
พ.ต.อ.ชันทัต อินทนูจิตร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และ พ.ต.อ.สวัสดิ์ เตียวิรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรยะหา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันเปิดจุดตรวจรัตนา อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมีผู้นำศาสนาอิสลาม และชาวไทยมุสลิมในพื้นที่กว่า 80 คน ร่วมกันทำพิธีละหมาดฮายัด เพื่อขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้เกิดความสันติสุข ในระหว่างเปิดใช้จุดตรวจ จุดสกัด เส้นทางเข้า-ออกเทศบาลตำบลยะหา
พ.ต.อ.ชันทัต อินทนูจิตร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา กล่าวว่า การเปิดจุดตรวจรัตนาที่อำเภอยะหา ถือเป็นการป้องกันการเข้าก่อเหตุร้ายและหลบหนีของคนร้ายในเขตเทศบาล ตลอดจนเป็นการให้บริการกับประชาชนในการรับแจ้งเหตุต่างๆ ด้วย รวมทั้งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าว : ยะลา(สวท.) Rewriter : สุนันทา สุขสุมิตร

วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551

แนะนำนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยะหาสวัสดีครับ
พี่น้องชาวเทศบาลตำบลยะหาทุกท่าน วันนี้เป็นโอกาสดีที่มีเวลาได้มาแนะนำผู้บริหารของเทศบาลตำบลยะหา ให้พี่น้องทุกท่านได้รู้จัก เนื่องจากมีคนส่วนมากที่ยังไม่รู้จักนายกเทศมนตรีฯ ยะหาของเรา ผมในฐานะเลขานุการนายก ฯ จึงถือโอกาสนี้แนะนำนายกเทศมนตรีฯ ยะหา คนใหม่ให้พี่น้องชาวเทศบาลตำบลยะหาได้รู้จักอย่างละเอียด

นายสามารถ สาและ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยะหา เป็นคนยะหาโดยกำเนิด เรียนจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านยะหา และจบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ,จบปริญญาตรีที่วิทยาลัยครู (มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ) และขณะนี้กำลังศึกษาปริญญาโทที่ม.ขอนแก่น
การทำงาน
เริ่มทำงานการเมืองตั้งแต่สมัยยังเป็นสุขาภิบาล โดยเป็นกรรมการสุขาภิบาล และต่อมาเป็นเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี จนถึงปัจจุบัน ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลยะหา โดยการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคา พ.ศ.2551 ให้เป็นนายกเทศมนตรี และเริ่มทำงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีโดยการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551
ผลงานชิ้นแรกหลังเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรี ฯ
1.อบรมจริยธรรมแก่เด็กในเขตเทศบาลตำบล ฯ และเด็กนอกเขต จำนวน 135 คน ประสบความสำเร็จด้วยดี