วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551

กีฬาชุมชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ปี2551

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2551 เทศบาลตำบลยะหา โดยการนำของท่าน นายก ฯ สามารถ สาและและฝ่ายบริหารของเทศบาล ได้จัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2551 ขึ้น ณ. ลานกีฬา หน้าเทศบาลตำบลยะหา โดยมีชุมชนในเขตเทศบาลทั้งหมด 5 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมกันนี้ ได้เชิญท่านผู้กำกับสถานีตำรวจยะหา พ.ต.อ.สวัสดิ์ เตียวิรัตน์ และท่านประธานสภาเทศบาล ,รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ฯ หลังจบการแข่งขันมีการมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมชุมชนที่ชนะเลิศในประเภทกีฬาต่าง ๆ และเลี้ยงอาหารเย็นให้แก่ชุมชน
วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551

อบรมจริยธรรมเยาวชน


โครงการอบรมจริยธรรมแก่เยาชนในเขตเทศบาลตำบลยะหา
เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2551 - 3 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เทศบาลตำบลยะหา โดยการนำของนายก ฯ สามารถ สาและ ได้จัดทำโครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนแก่เยาวชนในเขตเทศบาล โดยเรียนเชิญท่านนายอำเภอยะหา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ มาเป็นประธานเปิดงาน ฯ โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีลูก ๆ หลาน ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลยะหา มาร่วมงานอย่างล้นหลาม เนื่องจากก่อนจัดงาน ท่านนายก ฯ และทีมผู้บริหารได้ตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมจริยธรรมเพียงแค่ 100 คน แต่เมื่อถึงวันงานจริง มีลูก ๆ หลาน ๆ มาร่วมกิจกรรมทั้งหมด 135 คน ซึ่งเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551

วันแม่ 12 สิงหาคม 2551เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2551 ท่านนายกฯ สามารถ ได้ไปร่วมพิธีขอดุอาให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีท่านโต๊ะอีหม่ามมัสยิดกลางตลาดยะหา และผ.อ.โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของเทศบาลเข้าร่วมพิธีขอดุอาโดยพร้อมเพรียงกัน

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2551

นายกเทศมนตรีตำบลยะหา สนับสนุนทุกศาสนาในพื้นที่
นายสามารถ สาและ หรือ คนในเขตเทศบาลตำบลยะหา มักคุ้นเคยกันในชื่อ แบมะ ยีเซ็ง เป็นลูกหลานชาวยะหา โดยแท้ผ่านงานด้านการเมืองท้องถิ่นมากว่า 20 ปี วันนี้ก้าวมาเป็นคนเบื้องหน้าอย่างเต็มตัว หลังจากการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยะหา ที่ผ่านมา ชาวเทศบาลตำบลยะหาได้มอบความไว้วางใจ ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลยะหาพร้อมทีมงาน
สิ่งแรกที่ผมอยากจะเห็นเมื่อมารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลยะหา คือการได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันทำงานของคนในชุมชนต่างๆ ผมเชิญคณะกรรมการชุมชนเข้ามาประชุมพูดคุย ปรึกษาหารือรับฟังปัญหาความต้องการต่างๆ สิ่งที่ชาวเทศบาลตำบลยะหาควรจะได้รับ ผมจะรีบดำเนินการโดยทันที
ตั้งชมรมพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเรื่องเหนือความคาดคิดของใครหลายๆ คนในฐานะที่ผมเป็นมุสลิม กิจกรรมต่างๆ ของศาสนาอิสลามผมต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนอยู่แล้ว แต่ศาสนาพุทธเรายังไม่มีคนที่รับผิดชอบโดยตรง ผมเลยมีความคิดที่จะตั้งชมรมพุทธศาสนาขึ้นมา เชิญพี่น้องชาวพุทธมาร่วมประชุมให้เขาได้จัดตั้งชมรมนี้ขึ้น มีการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการ ที่จะคอยดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อให้พี่น้องชาวพุทธในเขตเทศบาลฯ มีการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ที่เริ่มจางหายไปให้กลับมาอีกครั้ง ทางเทศบาล จะเป็นผู้ให้การสนับสนุน
พร้อมกันนี้นำโครงการระบบ WIFI ในเขตเทศบาล ให้ผู้ที่มี โน๏ฟฝตบุ๏ฟฝกสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลยะหาหรือโครงการส่งเสริมให้ชาวพุทธได้ไปแสวงบุญ ตามรอยพระบาทพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดีย และสนับสนุนชาวมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ๏ฟฝ ที่ประเทศซาอุดีอาระ เบีย โครงการอบรมจริยธรรมของเยาวชน และโครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ อีกมาก มาย ที่จะเกิดขึ้นภายใต้การทำงานของนายกฯ และคณะบริหารชุดนี้

โดย หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 30
วัน พฤหัสบดี ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 00:05 น.
คอลัมภ์ท้องถิ่นพูด
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน

จุดตรวจ จุดสกัดในเส้นทางเข้า-ออกเทศบาลตำบลยะหา

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2551 เทศบาลตำบลยะหาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรยะหา จัดทำโครงการก่อสร้าง จุดตรวจ จุดสกัดในเส้นทาง-ออกเทศบาลตำบลยะหา เพื่อสกัดกั้นและปิดเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายที่จะเข้ามาก่อเหตุร้ายในเขตเทศบาล และเป็นการเสริมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผู้นำท้องถิ่น , ผู้นำศาสนาและประชาชน ในพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ร่วมละหมาดฮายัต หลังเจ้าหน้าที่เปิดจุดตรวจ จุดสกัด เส้นทางเข้าออก เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายในพื้นที่
พ.ต.อ.ชันทัต อินทนูจิตร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และ พ.ต.อ.สวัสดิ์ เตียวิรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรยะหา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันเปิดจุดตรวจรัตนา อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมีผู้นำศาสนาอิสลาม และชาวไทยมุสลิมในพื้นที่กว่า 80 คน ร่วมกันทำพิธีละหมาดฮายัด เพื่อขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้เกิดความสันติสุข ในระหว่างเปิดใช้จุดตรวจ จุดสกัด เส้นทางเข้า-ออกเทศบาลตำบลยะหา
พ.ต.อ.ชันทัต อินทนูจิตร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา กล่าวว่า การเปิดจุดตรวจรัตนาที่อำเภอยะหา ถือเป็นการป้องกันการเข้าก่อเหตุร้ายและหลบหนีของคนร้ายในเขตเทศบาล ตลอดจนเป็นการให้บริการกับประชาชนในการรับแจ้งเหตุต่างๆ ด้วย รวมทั้งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าว : ยะลา(สวท.) Rewriter : สุนันทา สุขสุมิตร