วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551

แนะนำนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยะหาสวัสดีครับ
พี่น้องชาวเทศบาลตำบลยะหาทุกท่าน วันนี้เป็นโอกาสดีที่มีเวลาได้มาแนะนำผู้บริหารของเทศบาลตำบลยะหา ให้พี่น้องทุกท่านได้รู้จัก เนื่องจากมีคนส่วนมากที่ยังไม่รู้จักนายกเทศมนตรีฯ ยะหาของเรา ผมในฐานะเลขานุการนายก ฯ จึงถือโอกาสนี้แนะนำนายกเทศมนตรีฯ ยะหา คนใหม่ให้พี่น้องชาวเทศบาลตำบลยะหาได้รู้จักอย่างละเอียด

นายสามารถ สาและ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยะหา เป็นคนยะหาโดยกำเนิด เรียนจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านยะหา และจบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ,จบปริญญาตรีที่วิทยาลัยครู (มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ) และขณะนี้กำลังศึกษาปริญญาโทที่ม.ขอนแก่น
การทำงาน
เริ่มทำงานการเมืองตั้งแต่สมัยยังเป็นสุขาภิบาล โดยเป็นกรรมการสุขาภิบาล และต่อมาเป็นเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี จนถึงปัจจุบัน ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลยะหา โดยการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคา พ.ศ.2551 ให้เป็นนายกเทศมนตรี และเริ่มทำงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีโดยการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551
ผลงานชิ้นแรกหลังเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรี ฯ
1.อบรมจริยธรรมแก่เด็กในเขตเทศบาลตำบล ฯ และเด็กนอกเขต จำนวน 135 คน ประสบความสำเร็จด้วยดี