วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551

ตลาดสดเทศบาลยะหาผ่านเกณฑ์ตลาดดีมีมาตรฐาน ปี2551

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยะหา นายณรงค์ จุลานุพันธ์ รับมอบรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายธีระ มินทราศักดิ์ โดยเทศบาลยะหา ได้รับรางวัลประเภท
ตลาดสดเทศบาลตำบลยะหา ได้รับรางวัลที่1 ในประเภทตลาดขนาดกลาง

ไม่มีความคิดเห็น: