วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

นายกเทศมนตรีมอบบ้านยะลาสันติสุข(ท้องถิ่นรวมใจ1)

เมื่อวันที่่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 นายกเทศมนตรียะหา นาย สามารถ สาและ ได้ร่วมกับอำเภอยะหาทำพิธีมอบบ้านยะลาสันติสุข(ท้องถิ่นรวมใจ1) ให้แก่นางแมะสนิ นิยมเจริญ โดยเทศบาลตำบลยะหาได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 180,000 บาท ทั้งนี้ในวันดังกล่าวทางเทศบาลตำบลยะหาได้เชิญฝ่ายปกครอง,ทหาร,ตำรวจ รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาร่วมเป็นเกียรติในวันดังกล่าวด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: