วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

เทศบาลตำบลยะหาสนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เทศบาลตำบลยะหาได้สนับสนุนชมรมพุทธศาสนาจัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป
ในงานนี้ ชมรมพุทธศาสนาอำเภอยะหา โดยการนำของท่านประธานชมรม อาจารย์สมนึก เรณูมาศ( ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี) และรองนายกเทศมนตรี นายณรงค์ จุลานุพันธ์ ร่วมงานพร้อมชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลยะหาโดยพร้อมเพรียงกัน

ไม่มีความคิดเห็น: