วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

พิธีมอบอาคารละหมาดให้แก่โรงเรียนตาดีกา

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2552 เทศบาลตำบลยะหา โดยการบริหารงานของนายกฯ สามารถ สาและ และทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยะหา ได้ร่วมกันทำพิธีมอบอาคารละหมาดให้แก่โรงเรียนตาดีกายะหา พร้อมกันนี้ทางผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาทให้แก่โรงเรียนตาดีกา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประตูโรงเรียน หลังจากเสร็จพิธี ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้มาร่วมงานและเด็กนักเรียนตาดีกาทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น: