วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552

งานวันเด็กปี2552

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2552 เทศบาลยะหา โดยนายกฯ สามารถ สาและ ได้ร่วมกับทางหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาเทศบาล และประธานชุมชนในเขตเทศบาล จัดงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2552 ขึ้น ณ ลาน หน้าเทศบาลตำบลยะหา โดยในงานมีการแสดงของเด็ก การชกมวยตับจาก การเล่นเกมส์ตอบปัญหา และการแข่งขันประกวดวาดภาพ และการแสดงของพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในงานนี้มีลูกหลานในเขตเทศบาลและที่อยู่นอกเขตเทศบาลได้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น: